Over Stichting KDF Nederland

Stichting KDF Nederland is opgericht in 2006 door Bert Bruijnen, Henk Rooderkerk en Esther Hoedjes. Allen gedreven door mensen met een liefde voor krijgskunst. De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die allen hard werken om de kennis en kunde van het oude traditionele Europees zwaardvechten in stand te houden.
Hieronder vind u een samenvatting wat KDF. Het is echter een gegeven dat wanneer u een vechtsport kiest met wapens dat u een school kiest die u goede omstandigheden biedt. Naast dat KDF een school is voor traditioneel zwaardvechten en andere historische krijgskunsten, is KDF ook actief binnen de sportbond. Samen met het NCS werken wij hard aan lesmethodieken, kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.

WIJ STREVEN NIET NA OM DE GROOTSTE TE ZIJN, MAAR WIJ STREVEN NA OM GROOTS TE ZIJN IN HET GEEN WAT WIJ DOEN!
“Henk Rooderkerk”

ERVARING LERARENTEAM
Het lerarenteam van KDF biedt het voordeel van jarenlange ervaring in zowel het Europese Zwaardvechten als in oosterse vechtsporten. Daaruit kunnen zij veel oefenvormen en lespatronen halen die goed toepasbaar zijn.

LESMATERIAAL
Ook wordt er onderzoek gedaan door mensen die in staat zijn de teksten die over de Europese Krijgskunsten gaan vanuit de oorsponkelijke taal accuraat in het Nederlands om te zetten en deze tevens te analyseren. Hierdoor is het lesmateriaal altijd gebaseerd op, en te herleiden tot, de oorsponkelijke manuscripten. Per wapendiscipline beschikt KDF over een of meerdere lesboeken.

EHBO EN VEILGHEID
Per zaal is er altijd minimaal een docent aanwezig met een EHBO diploma. Verder zijn voor bepaalde lesonderdelen beschermende materialen verplicht gesteld. U traint dus veilig bij KDF.

VERZEKERING EN KWALITEIT VIA BOND
Omdat KDF bij de Nederlandse Culturele Sportbond aangesloten is zijn wij ook verzekerd, ook dit is een goede waarborg en een stuk verantwoordelijkheid. Omdat de bond ook eisen aan KDF stelt, biedt KDF kwaliteit en plezier in de sport.

SFEER
Er heerst een goede sfeer tijdens de lessen en andere activiteiten, wij zijn gezellig en laten u daar graag van meegenieten.

ACTIVITEITEN
Zowel voor volwassenen als jeugd zijn er veel leuke activiteiten. Zo wordt er elk jaar een seminar gehouden in een wapenmuseum en zijn er diverse workshops en gastlessen. Voor de jeugd is er jaarlijks een leuk en leerzaam uitje. 

WEDSTRIJDEN
Ook KDF neemt deel aan wedstrijden zowel nationaal als internationaal. In het seizoen 2018 / 2019 zullen wij een primeur hebben welke nog niet eerder is vertoond.

Onze leden worden momenteel opgeleid en getraind zodat men goed is voorbereid op de wedstrijden. Alhoewel KDF wedstrijden ziet als onderdeel van een leerproces is het dan ook niet ons primaire doel.