Het is echter een gegeven dat wanneer u een vechtsport kiest met wapens dat u een school kiest die u goede omstandigheden biedt. Naast dat KDF een school is voor historische krijgskunst, is KDF ook actief binnen de sportbond. Samen met het NCS werken wij hard aan lesmethodieken, kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie. Reden genoeg dus om te kiezen voor ons.

WIJ STREVEN NIET NA OM DE GROOTSTE TE ZIJN, MAAR WIJ STREVEN NA OM GROOTS TE ZIJN IN HET GEEN WAT WIJ DOEN!

ERVARING INSTRUCTEURS
Onze instructeurs van KDF bieden het voordeel van jarenlange ervaring in zowel het Europese Zwaardvechten als in oosterse vechtsporten. Daaruit kunnen zij veel oefenvormen en lespatronen halen die goed toepasbaar zijn. Daarnaast worden de instructeurs opgeleid via de bond door het volgend van kader opleidingen die goedgekeurd zijn via de ASK ( Academie voor Sportkader )

LESMATERIAAL
Ook wordt er onderzoek gedaan door mensen die in staat zijn de teksten die over de Europese Krijgskunsten gaan vanuit de oorsponkelijke taal accuraat in het Nederlands om te zetten en deze tevens te analyseren. Hierdoor is het lesmateriaal altijd gebaseerd op, en te herleiden tot, de oorsponkelijke manuscripten. Per wapendiscipline beschikt KDF over een of meerdere lesboeken. Ons nadruk blijft liggen op traditioneel Europees langzwaard waarin wij gespecialiseerd in zijn.

VEILGHEID
Per zaal is er altijd minimaal een docent aanwezig met een EHBO diploma. Verder zijn voor bepaalde lesonderdelen beschermende materialen verplicht gesteld. Naast dat wijzelf er alles aan doen aan veiligheid leggen wij ook deels een verantwoordelijkheid neer bij de leden. Samen zorgen wij voor veiligheid in de zaal maar ook daarbuiten.

VERZEKERING EN KWALITEIT VIA BOND
Omdat KDF bij de Nederlandse Culturele Sportbond aangesloten is zijn wij ook verzekerd, ook dit is een goede waarborg en een stuk verantwoordelijkheid. Omdat de bond ook eisen aan KDF stelt, biedt KDF kwaliteit en plezier in de sport.

INTERNATIONAAL VERBOND VAN KDF SCHOLEN
verder heeft KDF in meerdere landen verschillende afdelingen waardoor er veel uitwisseling is van kennis en lesmateriaal. Tevens komen we graag eens bij elkaars afdelingen op bezoek. Hetgeen altijd leidt tot kwaliteitsverbetering en een goede sfeer.
Er zijn hele goede redenen waarom u een keuze maakt voor KDF, zullen we dan maar gewoon samen trainen? U bent van harte welkom, neemt u behalve sportkleding ook een goed humeur mee, dan zorgen wij voor de rest.